standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Teatru "Pinokio" w Łodzi
www.teatrpinokio.pl
-Instrukcja obsługi
-Redakcja
Menu przedmiotowe
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Kierownictwo Teatru


Dyrektor - dr Gabriel Gietzky
Kieruje i zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
Dokonuje czynności prawnych w imieniu Teatru i odpowiada za prowadzenie jego gospodarki finansowej. Organizuje działalność Teatru, poprzez dbanie o realizację działalności programowej, finansowej i inwestycyjnej oraz kształtowanie kierunków działalności merytorycznej i artystycznej.

Zastępca Dyrektora - dr Patrycja Terciak-Wilk
Kieruje bieżącymi sprawami Teatru na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Główna Księgowa - Jolanta Knapińska
Kieruje działem księgowym i nadzoruje obsługę finansową Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
udostępniono: 14.09.22 08:30 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administracja
| dziennik zmian | wersja do druku