Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,
Teatr Pinokio w Łodzi zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji usługi, jaką jest "Dostawa samochodu transportowego na potrzeby Teatru Pinokio w Łodzi".

Tryb postępowania oraz wszelkie szczegóły dotyczące specyfikacji, terminów i dokumentów znajdują się w dołączonym do ogłoszenia SWZ.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: pinokio@teatrpinokio.plPobierzSzanowni Państwo,
W dniu 23 marca 2022 roku o godzinie 10:05 nastąpiło komisyjne, oficjalne otwarcie kopert ze zgłoszeniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania przetargowego na "Dostawę samochodu transportowego na potrzeby działalności Teatru Pinokio w Łodzi" (nr sprawy TP.0103.03.2022).

Do siedziby teatru dostarczona została jedna oferta:
1. Auto Brzezińska sp. z o.o.
ul. Brzezińska 26
92-103 Łódź
NIP 725 196 86 42

na kwotę 166500 netto.

Złożona oferta spełnia warunki wyszczególnione w SWZ.
Z powyższym Dostawcą, Teatr Pinokio w Łodzi zawiązuje umowę na realizację "Dostawy samochodu transportowego. .".