Struktura własnościowa i majątek

Skład majątku:
Teatr "Pinokio” w Łodzi użytkuje budynek usytuowany na trzech działkach: nr 227/2, KW nr LD1M/00126669/0 oraz nr 228/2 i 228/3, KW nr LD1M/00003464/5.
Właścicielem gruntów jest Gmina Miato Łódź.
Pozostałe składniki majątku stanowią urządzenia techniczne, środki transpotrtu i wyposażenie.