standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Teatru Pinokio w Łodzi
www.teatrpinokio.pl
-Instrukcja obsługi
-Redakcja
Menu przedmiotowe
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przedmiot działalności i kompetencje


Podstawowym zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi i regionie łódzkim, jak również na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych.
Działalność kulturalna Teatru polega na przygotowaniu i realizowaniu widowisk teatralnych w siedzibie Teatru jak i poza jego siedzibą, w zakresie określonym w 3 statutu.
Zakres działalności Teatru obejmuje również kształtowanie i prezentację oraz upowszechnianie wartości historycznego i współczesnego dorobku kultury, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży.
Teatr współpracuje z innymi środowiskami twórczymi i społecznym ruchem kulturalnym.
udostępniono: 31.01.17 22:47 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: administracja
| wersja do druku