Organy

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Rafał Sabara

Zastępca dyrektora - Kamila Majchrzycka

Główny Księgowy - Jolanta Knapińska