Status prawny

Teatr "Pinokio" jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź.
Działa wg zasad opisanych w statucie nadanym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXI/603/97 z dnia 21 maja 1997 r. oraz zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr LXV/1486/01 z dnia 5 września 2001 r.
Wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK UMŁ 18/94.
Regon: 000279605
NIP: 724-000-15-92